.

Terminy

 

 

Uruchomienie rejestracji on-line:   01-09-2014
Termin przyjmowania zgłoszeń i streszczeń (przedłużony):   15-04-2015
Informacja o akceptacji wystąpienia (przedłużony):   30-04-2015
Ostateczny termin uiszczania opłat konferencyjnych mija (przedłużony):   31-05-2015