.

Rejestracja uczestników IX Polskiej Konferencji Chemii Analitycznej

 

Zapraszamy do rejestracji on-line uczestnictwa w IX Polskiej Konferencji Chemii Analitycznej, która jest prowadzona w oparciu o system (firmy Innotech).

Każdy uczestnik konferencji może zgłosić maksymalnie 3 wystąpienia: jedno wystąpienie ustne (wykład lub komunikat) oraz 2 postery.

Językiem konferencji jest język polski, wszystkie wykłady (30min), komunikaty (15min) i plakaty powinny być prezentowane w języku polskim. Dopuszcza się prezentację w języku angielskim. Organizatorzy nie zapewniają tłumaczenia wystąpień.

Streszczenia wystąpień do książki streszczeń IX Polskiej Konferencji Chemii Analitycznej należy przygotować w języku polskim według szablonu, który można pobrać tutaj

Przygotowany plik ze streszczeniem należy przesłać do organizatora konferencji tylko za pośrednictwem systemu SYSKON. Nazwa pliku przesyłanego streszczenia powinna zawierać: inicjał imienia, nazwisko, symbol wystąpienia (P - poster; K - komunikat; W - wykład) oraz symbol sekcji (np. sekcja 1 to SK1) - przykład nazwy pliku: jnowak_P_SK1.doc. Streszczenie wraz z ewentualnym spisem cytowanej literatury NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ JEDNEJ STRONY SZABLONU!!! Rozmiar pliku ze streszczeniem nie może przekraczać 1 MB.

Przewodniczący sekcji decyduje o przyjęciu streszczenia oraz o formie prezentacji. Jeżeli wystąpienie ustne zostanie zakwalifikowane przez przewodniczącego sekcji jako plakat, wówczas uczestnik ten może przedstawić trzy postery. Wymiary plakatów: szerokość maksymalnie 90 cm, wysokość maksymalnie 100 cm.

 

Rejestracja on-line