.

Program konferencji

 

Zapraszamy do pobrania szczegółowego programu konferencji (plik pdf, rozmiar 3,5 MB)

 

 

PONIEDZIAŁEK - 6 LIPCA

Lokalizacja: Centrum Wykładowo-Konferencyjne Politechniki Poznańskiej

13.00-14.00 Rejestracja
14.00-14.30 Uroczyste otwarcie Konferencji
14.30-15.00 Koncert
  WYKŁADY PLENARNE I
15.00-15.35 prof. Jacek Namieśnik, dr Marek Tobiszewski
Ocena uciążliwości środowiskowej procedur analitycznych
15.35-16.10 prof. Adam Hulanicki
Polscy chemicy analitycy w latach minionych
16.10-16.40 Przerwa kawowa
  WYKŁADY PLENARNE II
16.40-17.15

prof. Tadeusz Górecki
Chromatografia wielowymiarowa – stan obecny i wyzwania
17.15-17.50 prof. Michał Dadlez
Analizy ilościowe białek z zastosowaniem spektrometrii mas
17.50-18.25 prof. Henryk Matusiewicz
Kierunki rozwoju analizy spektrochemicznej w bionieorganicznej analizie śladowej i specjacyjnej: od makro do mikroanalityki
18.30-21.00 Przyjęcie powitalne

 

WTOREK - 7 LIPCA

Lokalizacja: Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - Kampus Morasko

       
  SEKCJA A - Podstawowe problemy analityczne
  SEKCJA B - Analityka kryminalistyczna i toksykologiczna
  SEKCJA G - Analityka środowiska
  SEKCJA E - Metrologia i chemometria
       
  sala 2.64 sala 3.65 sala 2.61
8.30-8.45 KA-1 KG-1
KB-1
8.45-9.00 KA-2 KG-2 KB-2
9.00-9.15 KA-3 KG-3 WB-1 
9.15-9.30 KA-4 KG-4
9.30-9.45 WA-1  WG-1  WB-2 
9.45-10.00
10.00-10.15 WA-2  WS-2 ALCHEM   WS-3 LECO
10.15-10.30
10.30-11.00 Przerwa kawowa
11.00-11.15 WS-1 PERLAN TECHNOLOGIES
   
11.15-11.30    
11.30-11.45    
11.45-12.00 WA-3
WG-2 
 WB-3 
12.00-12.15
12.15-12.30 WA-4    WG-3   WB-4 
12.30-12.45
12.45-13.00 KA-5 KG-5  
13.00-14.30 Przerwa obiadowa
14.30-14.45 WA-5 
WG-4
WE-1 
14.45-15.00
15.00-15.15 WA-6  WG-5  KE-1
15.15-15.30 KE-2
15.30-15.45 WA-7  WG-6  KE-3
15.45-16.00 KE-4
16.00-16.15 KA-6 KG-6 KE-5
16.15-17.45 Sesja posterowa A
17.00- Posiedzenie Komitetu Chemii Analitycznej PAN (sala 2.57)

 

ŚRODA - 8 LIPCA

Lokalizacja: Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - Kampus Morasko

       
  SEKCJA A - Podstawowe problemy analityczne
  SEKCJA J - Analityka żywności
  SEKCJA D - Techniki przygotowania próbek
       
  sala 2.64 sala 3.65 sala 2.61
8.30-8.45 KA-7
KJ-1
WD-1
8.45-9.00 KA-8 KJ-2
9.00-9.15 KA-9 KJ-3 WD-2
9.15-9.30 WA-8  KJ-4
9.30-9.45 WJ-1  WD-3
9.45-10.00 WA-9 
10.00-10.15 WS-4 MS SPEKTRUM WS-5 RADWAG
10.15-10.30  
10.30-11.00 Przerwa kawowa   
11.00-11.15 WA-10
WJ-2
WD-4
11.15-11.30
11.30-11.45 WA-11  KJ-5
WD-5
11.45-12.00 KJ-6
12.00-12.15 WA-12  KJ-7 KD-1
12.15-12.30 KJ-8 KD-2
12.30-12.45 WA-13  KJ-9 KD-3
12.45-13.00 KJ-10 KD-4
13.00-14.30   Przerwa obiadowa   
14.30-16.00 Sesja posterowa B
       
16.30-21.00 Zwiedzanie Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie

 

CZWARTEK - 9 LIPCA

Lokalizacja: Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - Kampus Morasko

       
  SEKCJA C - Analityka farmaceutyczna i kliniczna
  SEKCJA G - Analityka środowiska
  SEKCJA I - Analityka biochemiczna
  SEKCJA J - Analityka żywności
       
  sala 2.64 sala 3.65 sala 2.61
8.30-8.45 KC-1 KJ-11
KI-1
8.45-9.00 KC-2 KJ-12 KI-2
9.00-9.15 KC-3 KJ-13 KI-3
9.15-9.30 KC-4 KJ-14 KI-4
9.30-9.45 WC-1  WJ-3
WI-1 
9.45-10.00
10.00-10.15 WC-2  WS-6 RENISHAW WS-7 SHIM-POL
10.15-10-30
10.30-11.00 Przerwa kawowa
11.00-11.15 WC-3  WJ-4
WI-2 
11.15-11.30
11.30-11.45 WC-4  KJ-15 WI-3 
11.45-12.00 KJ-16
12.00-12.15 WC-5  KJ-17 WI-4 
12.15-12.30 KJ-18
12.30-12.45 WC-6  KJ-19 KI-5
12.45-13.00 KJ-20  KI-6
13.00-14.30 Przerwa obiadowa 
14.30-14.45 WC-7
WG-7 KI-7
14.45-15.00 KI-8
15.00-15.15 KC-5  WG-8 WI-5
15.15-15-30 KC-6
15.30-17.00 Sesja posterowa C
   
19.00-24.00 Uroczysta kolacja - pawilon 11 MTP "Iglica"

 

PIĄTEK - 10 LIPCA

Lokalizacja: Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - Kampus Morasko

       
  SEKCJA A - Podstawowe problemy analityczne
  SEKCJA C - Analityka farmaceutyczna i kliniczna 
  SEKCJA F - Miniaturyzacja w analizie chemicznej
  SEKCJA H -Analityka przemysłowa
       
   sala 2.64  sala 3.65   sala 2.61
8.30-8.45 KA-11
KC-7
KH-1
8.45-9.00 KA-12 KC-8 KH-2
9.00-9.15 WA-14  KC-9 KH-3
9.15-9.30 KC-10 WH-1 
9.30-9.45 WA-15  WC-8 
9.45-10.00  
10.00-10.15 WA-16  WC-9   
10.15-10.30
10.30-11.00 Przerwa kawowa
11.00-11.15 KA-13  WC-10  WF-1
11.15-11.30 KA-14
11.30-11.45 KA-15 KC-11 KF-1
11.45-12.00   KC-12  
12.00-12.30 Zamknięcie konferencji
12.30-14.00 Przerwa obiadowa
       
       
 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.