.

SEKCJA A: Podstawowe problemy analityczne

 

Przewodnicząca Sekcji

Prof. dr hab. Irena Staneczko-Baranowska

 

Zakres tematyczny sekcji:

  • Nowe rozwiązania aparaturowe w analityce śladów,
  • Badania fizykochemiczne i aplikacyjne w technikach elektroanalitycznych,
  • Optymalizacja metod i procedur analitycznych, planowanie doświadczeń,
  • Testy analityczne - zalety i ograniczenia,
  • Nowe metody przygotowania próbek do analiz - wydzielanie, wzbogacanie, miniaturyzacja,
  • Narzędzia i procedury w kontroli jakości wyników analitycznych.