.

SEKCJA F: Miniaturyzacja w analizie chemicznej

 

Przewodniczący Sekcji

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka

 

Zakres tematyczny sekcji:

Tematyka Sekcji obejmuje zagadnienia specyfiki prowadzenia operacji jednostkowych (dozowanie, mieszanie, kontrola przepływu, rozdzielanie, reakcja analityczna, detekcja) w mikroskali, projektowania miniaturowych narzędzi i urządzeń, materiałów i technologii wykonywania miniaturowych systemów „Lab-on-a-Chip” a także wykorzystania ich w analizie materiału biologicznego (ocena proliferacji, migracji, żywotności komórek i badania ich wzajemnych oddziaływań). Wykorzystania miniaturowych sensorów i biosensorów w przepływowych układach analitycznych, modelowania i badania procesów hydrodynamicznych w układach przepływowych (mikrofluidyka) oraz wybranych przykładów zastosowań systemów LOC w nowoczesnej diagnostyce medycznej, kontroli procesowej w biotechnologii i monitorowaniu on-line zanieczyszczeń środowiska.

Szczególnie interesujące będą doniesienia dotyczące opracowania nowych narzędzi dla szybkiej diagnostyki medycznej, prowadzenia badań biologicznych, rozwoju proteomiki, metabolomiki i genetyki, gdzie skala i złożoność badanych obiektów wymaga metod i urządzeń, pozwalających na szybką i wiarygodną informację.