.

SEKCJA E: Metrologia i chemometria

 

Przewodniczące Sekcji

Prof. dr hab. Danuta Barałkiewicz

Prof. dr hab. Ewa Bulska

 

Zakres tematyczny sekcji:

Tematyka sekcji związana jest z jakością wyników pomiarów i operacji na dużych zbiorach danych. Propozycja uczestnictwa w tej sekcji skierowana jest do osób zajmujących się:

  • stosowaniem zasad metrologii w pomiarach chemicznych, w tym szczególnie walidacją procedur analitycznych, zapewnieniem spójności pomiarowej, szacowaniem niepewności wyników pomiaru, jak również wytwarzaniem i stosowaniem wzorców chemicznych i  certyfikowanych materiałów odniesienia,
  • wykorzystujących chemometrię jako narzędzie do opracowywania i wnioskowania w oparciu o duże zbiory wyników w obszarach związanych z badaniami środowiskowymi oraz stosowanych miedzy innymi w naukach sądowych, medycznych i innych.