.

Komitet Organizacyjny

 

przewodniczący:  

v-ce przewodniczący:  

v-ce przewodniczący:  

 

 

 

 

 

 

 

prof. dr hab. Wiesław Wasiak

prof. dr hab. inż. Adam Voelkel

prof. dr hab. Henryk Jeleń

 

dr hab. inż. Katarzyna Bielicka-Daszkiewicz

dr hab. Iwona Rykowska

dr hab. Rafał Wawrzyniak

dr inż. Małgorzata Majcher

dr inż. Monika Pietrzyńska

mgr Małgorzata Guzowska