.

Komitet Naukowy

 

przewodniczący:  Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik

Prof. dr hab. Irena Baranowska

Prof. dr hab. Danuta Barałkiewicz

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka

Prof. dr hab. Ewa Bulska

Prof. dr hab. Bogusław Buszewski

Prof. dr hab. Henryk Jeleń

Prof. dr hab. Bernard Juskowiak

Prof. dr hab. Paweł Kościelniak

Prof. dr hab. Maria Kała

Prof. dr hab. Zenon Kokot

Prof. dr hab. Jacek Nawrocki

Prof. dr hab. inż. Adam Voelkel

Prof. dr hab. Janina Zięba-Palus