.

Komitet Honorowy

 

Marszałek Województwa Wielkopolskiego:  

Rektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu:  

Rektor Politechniki Poznańskiej:  

Rektor  Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu:  

Przewodniczący Komitetu Chemii Analitycznej PAN:  

Prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego:  

Dziekan Wydziału Chemii UAM:  

Marek Woźniak

Bronisław Marciniak 

Tomasz Łodygowski

Grzegorz Skrzypczak

Jacek Namieśnik

Bogusław Buszewski

Henryk Koroniak