.

SEKCJA G: Analityka środowiskowa

 

 Przewodniczący Sekcji

Prof. dr hab. Jacek Nawrocki

 

Zakres tematyczny sekcji: 

Sekcja "Analityka środowiskowa" będzie przyjmować prace według następujących zasad:

  • powinny to być prace nowe, dotąd nigdzie nie publikowane,
  • w pracach nadsyłanych na Konferencję należy  wyraźnie zaznaczyć co stanowi w niej nowość naukową
  • powinny dotyczyć procedur analitycznych w matrycach środowiskowych,
  • powinny zawierać elementy pobierania i przygotowania prób do analizy,
  • wyniki winny być statystycznie opracowane,
  • dyskusja winna uwzględniać dane literaturowe i/lub obowiązujące normy prawne w Polsce i Unii Europejskiej.
  • zastosowania nowych metodyk i procedur winny być porównane z istniejącymi osiągnięciami naukowymi na świecie.