.

SEKCJA H: Analityka przemysłowa

 

Przewodniczący Sekcji

Prof. dr hab. inż. Adam Voelkel

 

Zakres tematyczny sekcji: 

Nowoczesne procedury chemii analitycznej mają niebagatelne zastosowanie we wszystkich działach przemysłu pozwalając na uzyskanie produktów wysokiej jakości. Do analityki przemysłowej możemy zaliczyć zarówno analizy wykonywane w laboratorium na rzecz danego procesu przemysłowego jak i pomiary on-line czy in-line realizowane bezpośrednio w linii technologicznej. Wszystkie te warianty wymagają walidowanych procedur, rzetelnych wykonawców oraz nader poprawnej implementacji. Mamy nadzieję przedstawić w ramach obrad sekcji „analityka przemysłowa” różnorodność procesów analitycznych stosowanych dla kontroli jakości surowców, półproduktów i produktów w polskich realiach. Nader cenne będą wystąpienia dotyczące zastosowań dla kontroli przebiegu procesu technologicznego w czasie realnym. Propozycja uczestnictwa w tej sekcji jest skierowana przede wszystkim do praktyków stosujących różne techniki i metody pomiarowe w życiu codziennym co nie wyklucza środowisk akademickich pracujących w tym zakresie.