.

SEKCJA C: Analityka farmaceutyczna i kliniczna

 

Przewodniczący Sekcji

Prof. dr hab. Zenon Kokot

 

Zakres tematyczny Sekcji

Tematyka Sekcji obejmuje szeroko pojęte zagadnienia analizy leków w postaciach farmaceutycznych i materiale biologicznym oraz analizy stosowane w klinicznej diagnostyce laboratoryjnej. Preferowane będą oryginalne doniesienia zawierające kompletne opracowanie, z podaniem parametrów walidacji procedur, dotyczące  poniższej tematyki:

  • współczesne metody izolacji substancji czynnych z matryc farmaceutycznych i biologicznych,
  • postępy w  zakresie wdrażania nowoczesnych metod identyfikacji i oznaczania substancji czynnych, produktów rozkładu, metabolitów oraz zanieczyszczeń leków,
  • analityczne metody oceny substancji pomocniczych wykorzystywanych do formułowania postaci leków,
  • postępy w zakresie nowoczesnych metod analitycznych w diagnostyce klinicznej,
  • metody stosowane w kontroli jakości i badaniach międzylaboratoryjnych,
  • automatyzacja w analizie leków i diagnostyce klinicznej.