.

SEKCJA I: Analityka biochemiczna

 

Przewodniczący Sekcji

Prof. dr hab. Bernard Juskowiak

 

Zakres tematyczny sekcji:

Tematyka sekcji obejmuje szeroko pojęte zagadnienia związane z chemią bioanalityczną zarówno w aspekcie badań podstawowych jak i aplikacyjnych w diagnostyce biomedycznej, farmakologii itp. Doniesienia powinny koncentrować się na następujących zagadnieniach:

  • nowe metody bioanalityczne i ich zastosowanie (np. detekcja biomarkerów, strategie badań przesiewowych, separacja złożonych matryc biologicznych, sondy molekularne, testy immunochemiczne),
  • nowe materiały do zastosowań bioanalitycznych i ich charakteryzacja (np. nanomateriały, nanomaszyny, fotoprzełączniki, sondy fluorescencyjne, ligandy – badanie powinowactwa),
  • optymalizacja i walidacja metod w analityce biochemicznej (np. analityczna proteomoika i metabolomika, sekwencjonowanie białek i DNA, technika QPCR, biosensory, mikromacierze),
  • nowoczesne techniki analityczne w zastosowaniach biomedycznych (np. LCMS, CEMS, MS w proteomice, techniki obrazowania, miniaturyzacja).