.

Przypominamy, że ostateczny termin uiszczania opłaty konferencyjnej mija 31 maja 2015r.. Wystąpienia autorów, których opłaty nie wpłyną na konto konferencji w najbliższych dniach nie zostaną zawarte w książce streszczeń i innych materiałach konferencyjnych.