.

Aktualności


Na stronach internetowych Wydawnictwa Malamut został udostępniony serwis fotograficzny poświęcony IX Polskiej Konferencji Chemii Analitycznej.

Podczas konferencji na terenie Collegium Chemicum (UAM – Moresko) będzie możliwy dostęp do Internetu za pośrednictwem Wi-Fi: pkcha_uczestnik (dla uczestników), pkcha_firma (dla firm).

Prosimy o rozwieszanie posterów w dniu ich prezentacji w godzinach porannych oraz zdejmowanie po zakończeniu danej sesji plakatowej. Wymiary plakatów: szerokość maksymalnie 90 cm, wysokość maksymalnie 100 cm. Podczas sesji plakatowej osoby prezentujące dany poster powinny być przy min obecne. 

Informujemy, że dostępny jest już na stronach WWW szczegółowy program konferencji.

Przypominamy, że ostateczny termin uiszczania opłaty konferencyjnej mija 31 maja 2015r.. Wystąpienia autorów, których opłaty nie wpłyną na konto konferencji w najbliższych dniach nie zostaną zawarte w książce streszczeń i innych materiałach konferencyjnych.