.

Terminy i opłaty

 Szczegółowe informacje zostały zamieszczone w części sprawy organizacyjne.

Język Konferencji

Językiem konferencji jest język polski, wszystkie wykłady (30min), komunikaty (15min) i plakaty (90x100cm) powinny być prezentowane w języku polskim. Dopuszcza się prezentację w języku angielskim. Organizatorzy nie zapewniają tłumaczenia wystąpień. Streszczenia wystąpień należy przygotować w języku polskim według szablonu, który można pobrać w dziale pliki.

Sponsorzy i wystawcy

Zwracamy się do Firm z propozycją współudziału w organizacji poprzez udzielenie dotacji zapewniającej pokrycie części kosztów organizacyjnych konferencji. Zapraszamy również do prezentacji aparatury, odczynników i książek, wydawców literatury naukowej i technicznej związanej z tematyką konferencji.

Poznański żak ma do wyboru 200 kierunków nauczania na 28 uczelniach - w tym 8 państwowych. Największą i najstarszą uczelnią miasta jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, w którym kształci się prawie co trzeci student. Co siódmy jest studentem Politechniki Poznańskiej, co dwunasty - Uniwersytetu Przyrodniczego czy Uniwersytetu Ekonomicznego. Na uczelniach zatrudnionych jest ponad 8 tys. wykładowców. Poznańscy studenci co roku zajmują prestiżowe miejsca w światowych konkursach w wielu dziedzinach.

Poznańskie uczelnie kształcą studentów na najwyższym poziomie, co potwierdzają czołowe pozycje w ogólnopolskich rankingach, m.in. w rankingu "Perspektyw" z 2013 r.:

  • 2 miejsce Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w klasyfikacji uczelni medycznych;
  • 3 miejsce Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w klasyfikacji uczelni ekonomicznych;
  • 3 miejsce Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w rankingu polskich uniwersytetów;
  • 3 miejsce Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w klasyfikacji uczelni rolniczych;
  • 4 miejsce Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu w klasyfikacji akademii wychowania fizycznego
  • 6 miejsce Politechnika Poznańska w klasyfikacji uczelni technicznych