.

Terminy i opłaty

 Szczegółowe informacje zostały zamieszczone w części sprawy organizacyjne.

Język Konferencji

Językiem konferencji jest język polski, wszystkie wykłady (30min), komunikaty (15min) i plakaty (90x100cm) powinny być prezentowane w języku polskim. Dopuszcza się prezentację w języku angielskim. Organizatorzy nie zapewniają tłumaczenia wystąpień. Streszczenia wystąpień należy przygotować w języku polskim według szablonu, który można pobrać w dziale pliki.

Sponsorzy i wystawcy

Zwracamy się do Firm z propozycją współudziału w organizacji poprzez udzielenie dotacji zapewniającej pokrycie części kosztów organizacyjnych konferencji. Zapraszamy również do prezentacji aparatury, odczynników i książek, wydawców literatury naukowej i technicznej związanej z tematyką konferencji.

ZAPRASZAMY
do udziału w IX Polskiej Konferencji Chemii Analitycznej
w dniach 6-10 lipca 2015

IX Polska Konferencja Chemii Analitycznej jest kontynuacją Polskich Konferencji Chemii Analitycznej mających na celu przedstawienie polskich osiągnięć w zakresie teorii jak i praktyki metod separacyjnych. Konferencja jest organizowana pod hasłem "Chemia analityczna to ciągłe wyzwania". Program naukowy Konferencji obejmuje wykłady, komunikaty oraz sesje plakatowe. W ramach Konferencji planowane są wystawy aparatury, akcesoriów, oprogramowania.                          

Serdecznie zapraszamy !!!

Komitet Organizacyjny

 

DOTYCHCZASOWE POLSKIE KONFERENCJE CHEMII ANALITYCZNEJ

I - Warszawa (1951)

II - Warszawa (1957) - organizator Prof. dr hab. Wiktor Kemula

III - Warszawa (1968) - organizator Prof. dr hab. Wiktor Kemula

IV - Warszawa (1974) - organizator Prof. dr hab. Wiktor Kemula

V - Gdańsk (1995) - organizator Prof. dr hab. Jacek Namieśnik

VI - Gliwice (2000) - organizator Prof. dr hab. Irena Baranowska

VII - Toruń (2005) - organizator Prof. dr hab. Bogusław Buszewski

VIII - Kraków (2010) - organizator Prof. dr hab. Paweł Kościelniak