.

Terminy i opłaty

 Szczegółowe informacje zostały zamieszczone w części sprawy organizacyjne.

Język Konferencji

Językiem konferencji jest język polski, wszystkie wykłady (30min), komunikaty (15min) i plakaty (90x100cm) powinny być prezentowane w języku polskim. Dopuszcza się prezentację w języku angielskim. Organizatorzy nie zapewniają tłumaczenia wystąpień. Streszczenia wystąpień należy przygotować w języku polskim według szablonu, który można pobrać w dziale pliki.

Sponsorzy i wystawcy

Zwracamy się do Firm z propozycją współudziału w organizacji poprzez udzielenie dotacji zapewniającej pokrycie części kosztów organizacyjnych konferencji. Zapraszamy również do prezentacji aparatury, odczynników i książek, wydawców literatury naukowej i technicznej związanej z tematyką konferencji.